Blog Opini

Buya Feminis Muslim Indonesia

Buya Syafii, melalui pemikiran yang tertuang dalam sejumlah bukunya, merupakan pejuang kesetaraan jender. Buya Syafii banyak menggunakan landasan normatif dalam Al Quran dalam membincangkan isu kesetaraan jender. Bagi saya dan mungkin juga banyak pengagumnya, Buya Syafii adalah feminis Muslim Indonesia. Feminis adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan dan berusaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan […]